• 34 miljoner år gamla mikroskopiska fossil av planktoniska foraminiferer från Java, Indonesien. Foto: Helen Coxall
 • Provtagning av sedimentkärnor från isbrytaren Odens akterdäck. Foto: Martin Jakobsson
 • Deformerad kalksten, Tajmyr-expeditionen. Foto: Vicky Pease
 • Veckad bergart på Kreta. Foto: Alasdair Skelton
 • Island. Foto: Elisabeth Däcker
 • Island.Foto: Elisabeth Däcker
 • Odens brygga under SWERUS-expeditionen. Foto: Björn Eriksson
 • Oman. Foto: Alexandre Peillod
 • Punta di Maiata, Italien. Foto: Jan Backman
 • Siccar Point i Skottland. Foto: Alasdair Skelton
 • Isbrytaren Oden, ACEX-expeditionen. Foto: Martin Jakobsson
 • Isbrytaren Oden utanför Svalbard. Foto: Martin Jakobsson
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00