Praktikkurser

Kursen omfattar två månaders avancerad fältpraktik inom det privata eller offentliga näringslivet under ledning av både universitetslärare och arbetsgivare. Ett för beställaren användbart arbete skall produceras under praktiken, vilket ska innehålla en kort introduktion och motivering av arbetet, en redovisning av aktiviteter och korta slutsatser inklusive nödvändiga referenser. Kursen ges hela året.

HT/VT Forskningspraktik i geologiska vetenskaper – GG4051 BSc 7.5  

HT/VT Forskningspraktik i geologiska vetenskaper – GG4052 BSc 15

HT/VT Praktik i geologiska vetenskaper – GG8051 MSc 7.5

HT/VT Praktik i geologiska vetenskaper – GG8052 MSc 15
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00