Universitets termin- och periodindelning

Höstterminen 2017
(2017-08-28 – 2018-01-14)

Period 1 (A) första halvan av terminen: Måndag 28/8
Period 1 (B) första halvan av terminen: Torsdag 28/9
Period 2 (C) andra halvan av terminen: Tisdag 31/10
Period 2 (D) andra halvan av terminen: Torsdag 30/11

Vårterminen 2018
(2018-01-15 – 2018-06-03)

Period 1 (A) första halvan av terminen: Måndag 15/1
Period 1 (B) första halvan av terminen: Torsdag 15/2
Period 2 (C) andra halvan av terminen: Tisdag 20/3
Period 2 (D) andra halvan av terminen: Måndag 30/4

Höstterminen 2018 
(2018-09-03 – 2019-01-20)
Period 1 (A) första halvan av terminen: Måndag 3/9
Period 1 (B) första halvan av terminen: Torsdag 4/10
Period 2 (C) andra halvan av terminen: Måndag 5/11
Period 2 (D) andra halvan av terminen: Torsdag 6/12

Vårterminen 2019
(2019-01-21 – 2019-06-09)

Period 1 (A) första halvan av terminen: Måndag 21/1
Period 1 (B) första halvan av terminen: Torsdag 21/2
Period 2 (C) andra halvan av terminen: Tisdag 26/3
Period 2 (D) andra halvan av terminen: Måndag 6/5

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00