Studievägledare

Elisabeth Däcker
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (08) 674 78 70

elisabeth.dacker[at]geo.su.se

Elisabeth Däcker

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00