September 29 – Forskarfredag MiniGeoSpa

"Sista fredagen i september anordnas Forskarfredag varje år, en del av det europeiska initiativet Researchers' Night, en vetenskapsfestival där ungdomar möter forskare inom alla möjliga discipliner.
I år hade IGV och NG en gemensam monter där klimatforskning och utbildning presenterades i samband med ett Minigeospa!
Elever från, främst gymnasiet, fick spabehandling med lera från Nordpolen, insamlad under Lomrogexpeditionen 2012 med isbrytaren Oden, pimpsten från Azorerna och världens renaste vatten från smält Antarktissnö med osynlig information om klimat och miljö.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00