Dan Zetterberg 11 maj 1961–26 september 2017

Dan Zetterberg. Foto: Karinn Jonsell Tekniker Dan Zetterberg har avlidit den 26 september 2017 vid en ålder av 56 år. Dan efterlämnar hustrun Camilla samt barnen Hugo och Elsa.

Dan studerade geologi och avlade magisterexamen vid Stockholms universitet med en välgjord uppsats som behandlar berggrunden i Abiskotrakten, försvann ut i annat arbete för att 2007 återvända till institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet som tekniker. Hans arbete som tekniker var under senare år till stor del fokuserat på att förbereda bergarter för forskning, som krossning, sågning och tillverkning av tunnslip. Arbetet som han utförde i det så kallade sliplabbet var även mycket uppskattat av studenter. Dans tunnslip av bergarter är av högsta kvalitet och finns nu kvar i institutionens forsknings- och undervisningssamlingar som ett smärtsamt men vackert minne av en medarbetare vi alla saknar. 

Ett starkt kännetecknande drag hos Dan var att han fungerade som ett levande uppslagsverk, såväl vad gäller allmänmänskligt vetande som vår institutions personer, historia och olika tillgångar av allt från bergarter till kontorsmateriel. Han hade mycket god ordning på sig och var väl den ende som hade detaljerad insikt om var de närmast oändligt många olika delarna av institutionens bergartssamlingar fanns.

Dan var socialt mycket kompetent och arrangerade med bravur t ex festligheter i den akademiska vardagen i samband med disputationer, konferenser och annat. Det var något som han tyckte om att göra, som manifesterades via en omsorgsfull professionell komposition av mat och dryck. Dans inledande målande beskrivningar av allt som serverades kommer vi att sakna vid framtida högtidssammankomster.

Dan Zetterberg in the LabDan Zetterberg helping during an event at IGV. Foto: Karin Jonsell

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00