Naturvetenskapliga fakulteten utlyser härmed ytterligare terminsplatser till Nanyang Technological University (NTU) i Singapore, vårterminen 2018

Utlysning ytterligare terminsplatser, NTU Singapore våren 2018

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00