Årets lärare är nu utsedda

Grattis till Hildred Crill, Institutionen för geologiska vetenskaper, Lisa Käll, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Said Mahmoudi, Juridiska institutionen och Daniel Ritter, Sociologiska institutionen.

Pristagare och motiveringar
Naturvetenskapliga fakulteten

”Hon skapar en optimal inlärningssituation med tydliga mål och stor tilltro till studenternas förmåga.”
Hildred Crill vid Institutionen för geologiska vetenskaper utses till Årets lärare 2017 för att hon genom stor variationsrikedom och flera olika medel lyckas stödja studenterna i att utveckla självförtroende i sitt vetenskapliga skrivande på engelska. Med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar stödjer hon studenterna så att de bättre kan bedöma kvaliteten i sitt eget skrivande oavsett språkbakgrund. Studenterna som nominerat Hildred tycker att hon skapar en optimal inlärningssituation och uppskattar den trygghet hon skapar i lärsituationen, med tydliga mål, kontinuerlig specifik återkoppling, och hög tilltro till deras förmåga.

Läs mera

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00