Den levande frågelådan

Den 24 maj besökte elever i åk 5 Stockholms universitet för den årliga "Levande frågelådan", där de får träffa riktiga forskare och ställa naturvetenskapliga frågor om saker de har funderat över.

Frågelådan arrangeras under två tillfällen i maj varje år. Intresserade skolor kan få förberedande besök i sin skola av Naturvetenskapliga fakultetens informatörer och vi försöker att hinna med så många skolor vi kan. Besöken varar ungefär 30 minuter och vi berättar då om universitetet, presenterar forskarpanelens ämnesområden och hinner även med ett litet experiment. Eleverna får efter besöket skicka in sina frågor och forskarpanelen väljer ut ett antal som kommer att besvaras under den Levande Frågelådan.Väl på plats i Aula Magna vid Stockholms universitet svarar forskarna på de utvalda frågorna, men timmen innehåller också ett spännande experiment och en fri frågestund.


Årets forskare var:

Johan - biolog (etolog)
Frida - meteorolog
Otto - geolog (mikropaleontolog från IGV)
Pia - biokemist
Magnus - astronom

för mer information gå till Naturvetenskapliga fakulteten

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00