Mars 31 – Geopub gästföreläsning

På fredag är det dags för ännu en geopub i Geovetenskapens hus på Frescati campus.
Geopuben hålls av Geologklubben i samarbete med Svenska Geotekniska Föreningen.
Denna vecka har vi en gästföreläsning av Svenska Berggrundskommittén med fokus på bergbyggande som startar kl. 16.30 och hålls på svenska.

(16.30) 17.00–00.00 | U1 | Pub | Vegetarisk soppa

Med vänliga hälsningar,
Geologklubbens styrelse

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00