Utbytesplatser till Singapore universitet läsåret 2017/18

Utlysning av utbytesplatser till NTU, Singapore läsåret 2017/18
Sista ansökningsdag 28/2
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00