Kursvärderingar

Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies[at]geo.su.se

Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta Helena Bergman på studies[at]geo.su.se.

Kursvärdering – studenters omdöme om kursen
Kursrapport – kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen 

 
Biogeokemi GG8115
Forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper GG8118
Fältstudie i geologiska vetenskaper GG7014
Fältstudie i geovetenskap GG5017
Geokemi I GG2011
Magmatisk petrologi GG4142
Marin petrofysik GG5126
Metamorf petrologi GG4143
Mineralogi GG4140
Mineralogi och petrologi
Mineralogi och petrologi – kursrapport
GG5105
Paleoceanografi och paleoklimatologi II
Paleoceanografi och paleoklimatologi II – kursrapport
GG8112
Petrogenes och tektonik
Petrogenes och tektonik – kursrapport
GG5127
Sediment och sedimentära bergarter GG4120
Sedimentpetrologi GG4144
Snowball Earth-hypotesen
Snowball Earth-hypotesen – kursrapport
GG1015
Strukturgeologi GG5106
Strukturgeologi – distans GG5106
Sveriges geologi GG5014
Tektonik GG4147
Tellus I – geologi GG2008
Tellus II GG4039
Tellus III GG4042
Vetenskaplighet tillfälle 1  
Vetenskaplighet tillfälle 2 och 3  
Vetenskaplighet tillfälle 4 och 5  
Vetenskaplighet tillfälle 6 och 7  

 
Artbildning och utdöenden i tid och rum GG1013
Den geovetenskapliga metoden GG7007
Digital behandling av geodata GG5103
Geodynamics GG8116
Geokemiska fältmetoder GG5102 
Geologi GG2006
Havet GG1005
Isotopgeologi GG8019
Klimatförändringar genom Jordens historia GG8021
Magmatisk petrologi
Magmatisk petrologi – kursrapport
GG4142
Marin geofysik GG5125
Maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder
Maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder – kursrapport
GG5101 
Miljögeokemi GG5121
Mineralogi
Mineralogi – kursrapport
GG4140
Paleoceanografi och paleoklimatologi I GG5113
Sedimentpetrologi GG4144
Statistisk analys av geologiska data GG7002
Tektonik
Tektonik – kursrapport
GG4147
Tellus I
Tellus I – kursrapport
GG2008
Tellus II
Tellus II – kursrapport
GG4039

Vetenskaplighet tillfälle 1
Vetenskaplighet – kursrapport

 

Vetenskaplighet tillfälle 2

 

Vetenskaplighet tillfälle 3 och 4

 

 
Biogeokemi GG8115
Forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper GG8118
Fältstudie i geovetenskap GG5017
Fältstudie i geologiska vetenskaper GG7014
Geokemi I GG2011
Klimatförändringar genom Jordens historia GG8021
Magmatisk petrologi GG4142
Metamorf petrologi GG4143
Mineralogi GG4140
Mineralogi och petrologi GG5105
Paleoceanografi och paleoklimatologi II GG8112
Petrogenes och tektonik GG5127
Sveriges geologi GG5014
Sedimentpetrologi GG4144
Sediment och sedimentära bergarter GG4120
Självständigtarbete  
Strukturgeologi GG5106
Tellus I – Geologi GG2008
Tellus II – Geologi GG4039
Tellus III – Geologi GG4042
Vetenskaplighet  

 
Artbildning och utdöenden i tid och rum GG1013
Den geovetenskapliga metoden GG7007
Digital behandling av geodata GG5103
Geokemiska fältmetoder GG5102
Geologi GG2006
Geologi för nybörjare GG1004
Globala geokemiska cykler GG5104
Havet GG1005
Isotopgeologi GG8019
Malmgeologi GG8117
Maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder GG5101
Miljögeokemi GG5121
Mineralogi GG4140
Paleoceanografi och paleoklimatologi I GG5113
Statistisk analys av geologiska data GG7002
Strukturgeologi GG5106

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00