IGV kurslista

*Klicka på kurserna för mer information
A | B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | P | S | T | V | ÖHT=Hösttermin, VT=Vårtermin, ST=Sommartermin

A  

Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs – HT 7.5

B  

Biogeokemi, masterkurs – VT 7.5

D  

Den geovetenskapliga metoden, masterkurs – HT 7.5
Digital behandling av maringeofysiska data, grundutbildning år 2 – HT 7.5

F  

Forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper, masterkurs – VT 7.5
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper – HT/VT 7.5/15
Fältstudie i geologiska vetenskaper, masterkurs – VT 7.5
Fältstudie i geovetenskap – VT 7.5

G  

Geodynamik, masterkurs – HT (ges vartannat år, nästa gång 2018) 7.5
Geokemi 7.5
Geokemi i fält och i laboratoriet – VT 7.5
Geokemins grunder – VT 7.5
Geokemi, självständigt arbete, grundutbildning år 3 – HT/VT 15/30
Geokemi, självständigt arbete, masterkurs – HT/VT 30/45/60
Geologi och geofysik – HT 15
Geologi, självständigt arbete, grundutbilning år 3 – HT/VT 15/30
Geologi, självständigt arbete, masterkurs – HT/VT 30/45/60
Geovetenskap, självständigt arbete, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 15/30 
Globala geokemiska cykler, grundutbildning år 2 – HT 7.5
Grundämnenas upptäckt, orienteringskurs – VT 7.5

H

Havet, orienteringskurs, grundutbildning – HT 7.5

I  

Isotopgeologi, masterkurs – HT 7.5

J

Jordbävningar, orienteringskurs – VT 7.5

K

Klimatförändringar genom Jordens historia, masterkurs, distans via Internet – HT/VT 15
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 7.5
Kvantitativa metoder i geovetenskap – VT 7.5

L

Livets utveckling, orienteringskurs – VT 7.5

M  

Magmatisk och metamorf petrologi, grundutbildning år 2 – VT 7.5
Magmatisk petrologi, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 7.5
Malmbildningsprocesser, grundutbildning, distans via Internet – HT 7.5
Malmgeologi, masterkurs – HT
7.5
Maringeologi, självständigt arbete, grundutbildning år 3 – HT/VT 15/30
Maringeologi, självständigt arbete, masterkurs – HT/VT 30/45/60
Maringeofysiska karteringsmetoder, grundutbildning år 2 – HT 7.5
Marin geofysik, grundutbildning, distans via Internet – HT 7.5
Marin petrofysik, grundutbildning, distans via Internet – VT 7.5
Metamorf petrologi, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 7.5
Mineralogi, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 7.5
Mineralogi och petrologi, grundutbildning år 2 – VT 7.5
Miljögeokemi, grundutbildning år 3 – HT 15

P  

Paleoceanografi och paleoklimatologi I, grundutbildning år 3 – HT 15
Paleoceanografi och paleoklimatologi II, masterkurs – VT 7.5
Paleoklimatologi och oceansystemet, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 7.5 
Petrogenes, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 7.5
Petrogenes och tektonik, grundutbildning år 3 – VT 15
Praktik i geologiska vetenskaper – HT/VT 7.5/15

S  

Sediment och sedimentära bergarter, grundutbildning år 2 – VT 7.5
Sedimentpetrologi, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 7.5
Sedimentära system, grundutbildning år 2 – HT 7.5
Snowball Earth-hypotesen – VT 7.5
Statistisk analys av geologiska data, masterkurs – HT 7.5
Strukturgeologi, grundutbildning år 2 – VT 7.5
Strukturgeologi, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 7.5
Sveriges geologi, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 7.5

T  

Tellus I – Geologi, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT/ST 15
Tellus II – Geologi, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 12.5
Tellus III – Geologi, grundutbildning – VT 2.5
Tektonik, grundutbildning, distans via Internet – HT/VT 7.5

V  

Världens vulkaner, orienteringskurs – VT 7.5

Ö

Öknar, orienteringskurs – VT 15

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00