Den geovetenskapliga metoden

Masterkurs – 7.5 hp, kurskod GG7007
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar geovetenskapens historia och filosofi, hur en vetenskaplig hypotes formuleras och prövas samt hur vetenskapliga data granskas, behandlas och presenteras. En exkursion till Skottland och dess klassiska geovetenskapliga lokaler ingår.

 

Kursansvarig
Patrick Crill, Geologiska vetenskaperPatrick Crill
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

patrick.crill[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kandidatexamen varav minst 90 hp i geovetenskap. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00