Statistisk analys av geologiska data

Masterkurs – 7.5 hp, kurskod GG7002
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Kursen är en introduktion till hur man kvantifierar och analyserar insamlade data. Kursen ger grunder i sannolikhetslära och statistik, interpolation, kurvanpassning, regression, tidsserieanalys, statistisk analys av en och flera variabler, transformation av data, samt hur man planerar experiment.

Schemat för HT17 hittar du på TimeEdit (klicka här)

Schema i pdf med sidhänvisning inför varje lektion

Information om kursen

 

Kursansvarig
Carl-Magnus Mörth
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

magnus.morth[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i geovetenskap eller motsvarande. Kraven kan även uppfyllas av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper eller erfarenheter. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Schema HT17

Schema i pdf och länk direkt till TimeEdit

Kurslitteratur

Neil A Weiss, 2010
Introductory statistics, 9th ed.
ISBN10: 1292022019
ISBN13: 9781292022017

Examination


Se även kursplan.

 

 

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00