Paleoceanografi och paleoklimatologi II

Masterkurs – 7.5 hp, kurskod GG8112
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar samverkan mellan oceanerna och det globala klimatet över geologiska tidsskalor, med fokus på dateringsproblematik och användande av proxyvariabler för rekonstruktion av miljöförhållanden i haven. Ett övergripande mål är att skapa förståelse för den vetenskapliga processen.

 

Kursansvarig
Malin Kylander, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinMalin Kylander
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

malin.kylander[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

kunskaper motsvarande kandidatexamen där minst 90 hp i geologi eller geovetenskap ingår, varav minst 30 hp i marin geovetenskap, där kursen Marin geovetenskap II, 15 hp (GG5013) eller Paleoceanografi och paleoklimatologi I, 15 hp (GG5113) ingår. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00