Malmgeologi

Masterkurs – 7.5 hp, kurskod GG8117
Start HT period 2
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen inriktas på bildandet av hydrotermala malmfyndigheter Efter en introduktion till malmfyndigheter och transport av metaller i hydrotermala fluider, inriktar sig kursen på olika hydrotermala malmbildande system inklusive de som är associerade med magmatism, metamorfos och sedimentära processer. Föreläsningarna kommer att kombineras med labstudier och ett studiebesök till Cypern.

kursen HT17 är fullbokad

 

Kursansvarig
Iain PitcairnIain Pitcairn
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

iain.pitcairn[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap. Kursen Petrogenes och tektonik (GG5112) alternativt kurserna Tektonik (GG4147) och Petrogenes (GG4148) eller motsvarande ska ingå. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00