Isotopgeologi

Masterkurs – 7.5 hp, kurskod GG8019
Start HT period 2
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar preparations- och mätmetoder av isotoper inklusive beräkningar, förekomst av lätta stabila och radiogena isotoper i naturen, utecklingen av isotopvärden under geologisk tid i några viktiga reservoarer (t.ex. svavel i havsvatten), blandningsmodeller samt en orientering i några användningsområden inom geokemi, petrologi och biologi.

 

Kursansvarig
Patric CrillCarl-Magnus Mörth 
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

magnus.morth[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kandidatexamen där minst 90 hp i något av huvudområdena geovetenskap, geologi, geokemi eller kemi ingår. Kraven kan även uppfyllas av den som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper eller erfarenheter. Engelska B eller motsvarande. 

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00