Geodynamik

Masterkurs – 7.5 hp, kurskod GG8116
Start HT period 2
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Denna kurs i avancerad petrologi och tektonik utvecklar modellering färdigheter (analog och numerisk) i samband med mantel cirkulation, egenskaper hos litosfären, värmeflöde i jordskorpan, och uppgrävning och höjningen av jordskorpan. Vi överväger detta i relation till när plattektoniken startade på Jorden.

 

Kursansvarig
Victoria PeaseVictoria Pease
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

vicky.pease[at]geo.su.se

Rum: R429
Kontorstid: onsdagar 10.00–11.00

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kandidatexamen med minst 90 hp i geologi eller geovetenskap. Kursen Petrogenes och tektonik (GG5112) alternativt kurserna Tektonik (GG4147) och Petrogenes (GG4148) eller motsvarande ska ingå. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00