Fältstudie i geologiska vetenskaper

Masterkurs – 7.5 hp, kurskod GG7014
Start VT period 2
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

I kursen Geologiska fältstudier lär sig studenterna att beskriva och tolka geologin i ett valt område. Studenterna kommer även att undersöka hur geologin påverkar samhällsutvecklingen i det valda området. Efter en noggrann genomgång av litteraturen följer fältarbetet (geologisk kartering, provtagning), som i sin tur kommer att hjälpa oss att förstå geologins samhällsrelevans. Studenterna kommer att lära sig om olika geologiska databaser i Sverige, får erfarenhet i geologisk kartering och fältbaserade analysmetoder, samt övar rapportskrivning, muntlig och skriftlig presentation.

 

Kursansvarig
Barbara Wohlfarth Department of Geological SciencesBarbara Wohlfarth
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

barbara.wohlfarth[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kandidatexamen varav minst 90 hp i geologi eller geovetenskap. Kraven kan även uppfyllas av den som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper eller erfarenheter. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00