Maringeologi – självständigt arbete

Masterkurs – 30/45/60 hp
kurskod GG9107/GG9108/GG9109
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Det självständiga arbetet för masterexamen avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet maringeologi. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, skriftlig och muntlig rapportering av forskningsresultat.

 

Kursansvarig
Martin JakobssonMartin Jakobsson
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

martin.jakobsson[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kandidatexamen i geovetenskap, vari ska ingå kurser i marin geovetenskap om minst 30 hp, inklusive Paleoceanografi och paleoklimatologi I eller Paleoceanografi och paleoklimatologi II. Engelska B eller motsvarande.

Registrering

Kontakta institutionen – Elisabeth Däcker

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00