Geokemi – självständigt arbete

Masterkurs – 30/45/60 hp
kurskod GG9101/GG9102/GG9103
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Det självständiga arbetet för master-examen avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet geokemi. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport och muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

 

Kursansvarig
Patrick Crill, Geologiska vetenskaperPatrick Crill
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

patrick.crill[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kandidatexamen i geovetenskap, vari ska ingå kurser i geokemi om minst 30 hp, inklusive Biogeokemi 7,5 hp (GG7015/GG8115). Engelska B eller motsvarande.

Registrering

Kontakta institutionen – Elisabeth Däcker

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00