Forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper

Masterkurs – 7.5 hp, kurskod GG8118 
Start VT period 2
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Under kursen kommer studenterna att analysera litteratur och forskningsförslag samt lära sig att utforma och organisera realistiska projektplaner. En resa till ett internationellt geologiskt forskningsmöte visar studenterna på aktuell forskning. Betygen baseras på studentens eget forskningsförslag och recensioner av andras förslag.

 

Kursansvarig
Eve ArnoldEve Arnold
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

eve.arnold[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kandidatexamen varav minst 90 hp i geologi eller geovetenskap, samt kunskaper motsvarande minst två av de tre ämnesspecifika kurserna (Petrotektonik 7,5 hp/Biogeokemi 7,5 hp /Paleoceanografi och paleoklimatologi I 7,5 hp)i masterprogrammet i geologiska vetenskaper. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00