Biogeokemi

Masterkurs – 7.5 hp, kurskod GG8115
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar mikrobiologiska, kemiska, geologiska och fysikaliska processer förknippade med jordens system. Vi kommer att studera biologiskt aktiva ämnens redoxkemi och utveckling av mikrobiella processer under geologisk tid. I kursen ska modellering (boxmodeller, reactions-transportmodeller) och isotoper användas som verktyg inom biogeokemi.

 

Kursansvarig
Volker Brüchert, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinVolker Brüchert
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

volker.bruchert[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kandidatexamen där minst 90 hp i geologi eller geovetenskap ingår, varav minst 30 hp kurser inom geokemi (GG5011/GG5111). Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00