Masterprogram

Institutionen för geologiska vetenskaper erbjuder en masterexamen som omfattar två års studier på avancerad nivå. Den första delen, av tre förberedande kurser, fokuserar på vetenskaplig metodik, statistik och analysmetoder. Dessa kurser omfattar totalt 22,5 hp. De förberedande kurserna kompletteras med tre 7,5 hp kurser i petrotektonik, biogeokemi och paleoklimat. Det första året avslutas med två kurser: (i) Pågående forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper, denna kurs är utformad för att förbereda inför masterexamen, och (ii) fältstudie i geologiska vetenskaper. Vi erbjuder även distanskursen (15 hp) klimatförändringar genom Jordens historia. Den individuella examensarbetet kan variera mellan 30, 45 och 60 hp, därför kan antalet valbara kurser variera mellan 60 och 90 hp.

Ett total av 15 hp kan erhållas genom kurser som ges av andra program, av andra institutioner vid Stockholms universitet, av andra universitet i Sverige eller utomlands. Kontakta oss för mer information och råd om val av kurser i Sverige och utomlands. Vi hjälper dig att hitta de lämpligaste kurserna på andra institutioner eller universitet. Valbara kurser väljs i samråd med masterprogrammets studierektorer eller programansvariga.

Särskild behörighet
Kunskaper motsvarande kandidatexamen, där sammanlagt minst 90 hp i geologi eller geovetenskap ingår, inklusive någon av kurserna Marin geovetenskap II 15 hp (GG5013), Paleoceanografi och paleoklimatologi I 15 hp (GG5113), Geokemi II 15 hp (GG5011), Miljögeokemi 15 hp (GG5121), Geologi II 15 hp (GG5012), Petrogenes och tektonik 15 hp (GG5127). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Länk till ansökan

År Termin Kurser
1 HT *Den geovetenskapliga metoden
7.5 hp
Klimatförändringar genom Jordens historia 15 hp, distans
*Statistisk analys av
geologiska data 7.5 hp
Isotopgeologi 7.5 hp
Malmgeologi 7.5 hp
Geodynamik 7.5 hp (ges vartannat år,
nästa gång blir 2018)
VT Biogeokemi 7.5 hp
Paleoceanografi och paleoklimatologi II
7.5 hp
*Pågående forskning och projektplanering i geologiska vetenskaper 7.5 hp
*Fältstudie i geologiska vetenskaper 7.5 hp
 
2 HT/VT

Geokemi – självständigt arbete 30, 45, 60 hp

Geologi – självständigt arbete 30, 45, 60 hp

Maringeologi – självständigt arbete 30, 45, 60 hp

 
      Klicka på kurser för mer information.

     *Obligatoriska kurser
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00