Världens vulkaner

Orienteringskurs – 7.5 hp, kurskod GG1010
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursen är tänkt för Dig som vill ha en djupare kunskap om vulkanism och vulkaner, var och varför de finns, hur olika typer av vulkanutbrott går till, varför vissa vulkaner är explosiva medan andra långsamt pumpar fram den heta magman.

Kursen avslutas med en exkursion till ögruppen Azorerna vilken är belägen vid den mittatlantiska ryggen omkring 1400 km väster om Portugal. Senaste större utbrottet skedde på ön Faial 1957–58 där ett submarint utbrott på öns västra sida gjorde att ön utökade sin yta med omkring 2,5 kvadratkilometer. Under exkursionen kommer vi att studera vulkanismen närmare, de olika utbrottsprodukterna, olika typer av magmaflöden, mineraliseringar och fumaroler.

antagning.se öppnar för sen anmälan 15 december

 

Kursansvarig
Otto HermelinOtto Hermelin
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

otto.hermelin[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå men framförallt ett intresse för vulkaner och vulkanism samt hur dessa processer förändrat och fortfarande förändrar vår värld.

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan 

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Schema

Kursen ges för tillfället under vårterminer (2018, 2019, o.s.v.) med undervisning under ett 10-tal vardagkvällar. Undervisningen 2018 komer att ske på tordagkvällar med start 1 februariSchema 2018
(uppdaterades 2017-11-29)
Kurslitteratur

J.P. Lockwood and R.W. Hazlett, 2010
Volcaneos - global perspectives.
ISBN 9781405162500

Du kommer dessutom att få ytterligare material under kursens gång.

Kursmaterial

Exkursion

Här kommer deltagarna få information om exkursionen till Azorerna som genomförs våren/sommaren 2018:

EXKURSIONSGUIDER

Exkursion 1 - (21) 22-29/5

Exkursion 2 - (23) 24-31/7

Exkursion 3 - (23) 24/7-7/8

För  information om anslutningar i Köpenhamn tittar ni på de första sidorna i lektion 5 eller det du fick mailat till dig 9/4.

Information om Betalning av exkursionen finner du här.

Alternativuppgift görs om man inte har möjlighet att delta på exkursionen

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00