Snowball Earth-hypotesen

Orienteringskurs – 7.5 hp, kurskod GG1015
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Det första beviset av en världsomfattande glaciation för 700 miljoner år sedan från Islay, Skottland.

Kursen går på måndagkväller med start 15/1

Orienteringskursen Snowball Earth-hypotesen handlar om ett flertal världsomfattande  – s.k. snowball – glaciationer som antas ha skett för 600–750 miljoner år sedan (Neoproterozoikum). Som kursdeltagare kommer du få lära dig om de geologiska processer som styr Jordens klimat samt orsakerna bakom extrema klimathändelser och du kommer att få ta del av ett ämne med pågående vetenskapsdebatt samt aktuell forskning. I kursen ingår en exkursion till Islay, Skottland där de första bevisen för Snowball Earth-hypotesen hittades redan 1871.

antagning.se öppnar för sen anmälan 15 december

I varje träff ingår en föreläsning och övningar. Träffen är därför obligatoriska. De börjar kl. 18.00 i De Geersalen vid Institutionen för geologiska vetenskaper (det gröna huset mitt emot T-bana universitetet). Slå Alasdair en signal på mobilen om du inte hittar eller inte kommer in (076 7707699). Vi är klara senast 21.00. Linjal och miniräknare ska tas med till alla föreläsningar.

Kursen bestå av tio 3-timmars kvällsföreläsningar och en 3-dagars exkursion till Islay, Skottland där de första geologiska bevisen för Snowball Earth-hypotesen hittades redan 1871 och en Snowball Earth-sekvens är väl bevarad i berggrunden.

Dina lärare är Alasdair Skelton, Otto Hermelin, Sarah Greenwood, Helen Coxall, Martin Jakobsson och Linda Löwhagen. Vi är alla forskare vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Vår forskning handlar bl. a. om Jordens klimat, kartering av havets botten, inlandsiser och paleontologi. Vi berättar mer under kursens gång…

Vårt schema är:
1. Geologin bakom klimatsystemet – Alasdair Skelton 15/1
2. Extrema klimathändelser i Jordens historia (växthus och ishus) – Helen Coxall 22/1
3. Den pågående istiden – Sarah Greenwood 29/1
4. Snowball Earth-hypotesen – Alasdair Skelton 5/2
5. Arktiska oceanen – finns det analogier för Snowball Earth-hypotesen under de senaste årmiljonerna? – Martin Jakobsson 12/2
6. Sedimentologiska och geokemiska bevis för och emot hypotesen – Alasdair Skelton 19/2
* * * Sportlov – 26/2 * * *
7. Bevis för och emot hypotesen från Islay och Garvellachöarna – Alasdair Skelton och Linda Löwhagen 5/3
8. Livets utveckling och Snowball Earth-hypotesen – Otto Hermelin 12/3

Exkursion till Islay, Skottland – 19–21/3 eller 23–25/3 (läs mer under "Exkursion" till höger)

9. Kan en Snowball Earth hända igen? – Alasdair Skelton 9/4
10. Tentamen – 16/4 (Omtentamen – 30/5)

 

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinProf. Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Betyg 67%, högskoleprov 33%. (Fr.o.m. ht12).

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan

Anmälan

görs på: www.antagning.se

Registrering

Kursplan

Schema

Undervisningen vårterminen 2018 sker på måndagkvällar med start den 15 januari.

Kurslitteratur

Earth's Climate: Past and Future by William F. Ruddiman 

och

vetenskapliga artiklar som framför både sidorna av debatten om Snowball Earth.

Geology of Islay av Webster, Anderson och Skelton rekommenderas som extra läsningsmaterial för exkursionsdelen.

Exkursion

Exkursion till Islay som ingår i kursen går 19–21/3 (svårare vandringar) eller 23–25/3 (lättare vandringar) . Exkursionens kostnad beräknas till 3000:- (exkl. flyg/färje/buss osv. till och från Islay som du ordnar själv). Du anmäler dig till Alasdair Skelton (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) senast 5 febrauri 2018.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00