Snowball Earth-hypotesen

Orienteringskurs – 7.5 hp, kurskod GG1015
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Det första beviset av en världsomfattande glaciation för 700 miljoner år sedan från Islay, Skottland.

Kursen går på onsdagkväller med start 19/1

Orienteringskursen Snowball Earth-hypotesen handlar om ett flertal världsomfattande (snowball) glaciationer för 600–750 miljoner år sedan. Du kommer att lära dig om geologiska processer som styr Jordens klimat, orsakerna bakom extrema klimathändelser, vetenskapsdebatt och aktuell forskning. I kursen ingår en exkursion till Islay, Skottland där de första bevisen för Snowball Earth-hypotesen hittades redan 1871.

Lektion 1: Geologin bakom klimatsystemet
Lektion 2: Från växthus till ishus och en extrem klimathändelse
l
ektion 3: Den pågående istiden
Lektion 4: Snowball Earth-hypotesen
Lektion 5: Vad är en bergart?
Lektion 6.1: Sedimentologiska argument för och emot hypotesen
Lektion 6.2: Kan livet "övervintra" en Snowball Earth?
Lektion 7: Geokemiska argument för och emot hypotesen
Lektion 8: Bevis för och emot hypotesen från Islay och Garvellachöarna
Lektion 9: Snowball Earth analogier
Lektion 9: (zipfil) Programvara för visualizering av Milankovitch orbitala parametrar. Framtagen av Center for Coastal and Ocean Mapping, University of New Hampshire, USA.
Lektion 10:Kan Snowball Earth hända igen?

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinProf. Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Betyg 67%, högskoleprov 33%. (Fr.o.m. ht12).

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan

Anmälan

görs på: www.antagning.se

Registrering

– Logga in på minastudier.su.se
– Klicka på "kursregistrering"
– markera den önskad kurs
har du inget konto? klicka på "Aktivera universitetskonto på minastudier.su.se

Kursplan

Schema

för VT17 har uppdaterats (22 dec.)

Kurslitteratur

Earth's Climate: Past and Future by William F. Ruddiman

Exkursion

I kursen ingår en exkursion till Islay, Skottland.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00