Havet

Orienteringskurs – 7.5 hp, kurskod GG1005
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar havens cirkulation, sedimenttyper, livsmiljöer och organismformer i dessa vidsträckta, för många människor okända, områden. I kursen ingår ett tvådagarsbesök vid Stockholms Marina Forskningscentrums fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård där vi studerar bottensediment.

 

Kursansvarig
Eve ArnoldEve Arnold
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

eve.arnold[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet här 

Anmälan

Görs på: www.antagning.se 

Registrering

Görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00