Livets utveckling

Orienteringskurs – 7.5 hp, kurskod GG1009
Start VT18
Undervisningsspråk: SvenskaKursen är en orienteringskurs om djur och växtvärldens utveckling. Den är tänkt för Dig som vill ha kunskap om hur vår organismvärld har utvecklats, från de första arkebakteriernas uppkomst för drygt 3,5 miljarder år sedan fram till "kronan på verket" – vi människor.


 

Kursansvarig
Otto HermelinOtto Hermelin
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

otto.hermelin[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå men framförallt ett intresse för frågor som rör vår organismvärlds utveckling under drygt 3 miljarder år.

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan 

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Schema

Kursen ges oregelbundet under vårterminer. Undervisning under vårteminen 2018 sker på tisdagkvällar med start 6 februari.


Kurslitteratur

Stanley, S. M. 2009 Earth System History – 3rd edition W.H. Freeman and Company
ISBN 1429205202 Eliason, S. 1999

Solstenar och Kattskallar
Gotländsk fossil- och geologiguide
Gotlands Fornsal

ISBN 9188036332
Den senare boken är ingen regelrätt kursbok men ett bra komplement inför Gotlandsexkursionen eftersom ett flertal av exkursionslokalerna presenteras liksom många av de fossil som vi kommer att finna.

Du kommer dessutom att få ytterligare material under kursens gång.

Kursmaterial

Exkursion

Kursen avslutas med en exkursion till Gotland under en förlängd helg - 18-20 maj 2018 där vi tittar närmare på den organismvärld som under silurtiden (för drygt 400 miljoner år sedan) byggde upp de gotländska reven.

OBSERVERA

I utprintade guiderna står fel inbetalningsinformation - Skall vara:


         BG 5050-0206

Klicka här för Exkursionsguide och betalningsinformation

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande).

Här hittar du några Exempel på skrivningsfrågor som kan komma på skrivningen


Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00