Artbildning och utdöenden i tid och rum

 

Orienteringskurs – 7.5 hp, kurskod GG1013
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Svenska


Hur och varför uppstår nya arter? Och varför dör andra ut? Ända sedan Darwins formulerade sina teorier om arternas uppkomst har forskarna försökt förklara detta. Denna kurs tar upp och behandlar genetik, plattektonik, etologi, klimatologi, beteendeekologi och miljö i ett försök att svara på dessa frågor.


 

Kursansvarig
Otto HermelinOtto Hermelin
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

otto.hermelin[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan .

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Schema

Kursen ges under höstterminen 2017 med undervisning ett 10-tal torsdagkvällar med start den 31 augusti.

Schema uppdaterat 2017-08-11

Kurslitteratur

Utdelat material under kursens gång

Kursmaterial

Exkursion

Klicka på nedanstående länkar så får du Information om Londonexkursionen och  information om Mötesplatser  och tider.

För er som inte kan följa med finns här förslag på ALTERNATIVUPPGIFT

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00