Jordbävningar

Orienteringskurs – 7.5 hp, kurskod GG1006
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
 

Kursen kommer att ges på måndagkvällar under VT 2017

En kurs om Jordens struktur, plattektonik, förkastningar, jordbävningar och naturkatastrofer orsakade av jordbävningar (t.ex. tsunami, jordskred, vulkanutbrott. I kursen ingår en veckas exkursion till Island – ön på gränsen mellan den eurasiska och nordamerikanska plattan.

Lektion 1: Plattektonik
Lektion 2: Historiska jordbävningar
Lektion 3: Förkastningar och seismiska vågor
Lektion 4: Var ligger epicentrumet och hur kraftig är jordbävningen
Lektion 5: Berggrund
Lektion 6: Islands geologi
Lektion 7: Pågående forskning i Husavik och Hafralækur
Lektion 8: Prediction of earthquakes in Iceland
Lektion 9: Tilt measurements

Lektion 10: Tsunamis
Lektion 11: Att förutspå jordbävningar

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinProf. Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå samt ett intresse för jordbävningar, de processer som är grunden till jordbävningar och hur de påverkar vår värld.

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan 

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

– Logga in på minastudier.su.se 
– Klicka på "kursregistrering"
– markera den önskad kurs
har du inget konto? klicka på "Aktivera universitetskonto på minastudier.su.se 

Kursplan

Schema

Kursen ges varje år under vårterminen med undervisning en vardagkväll i veckan.

Schemat för VT17 har uppdaterats (22 dec.)

Kurslitteratur

Marshak, S., 2014 eller 2015
Earth: Portrait of a Planet – 4e eller 5e upplagan
International Student Edition 

W.W. Norton & Co Inc

ISBN-10: 0-393-11826-6, 039393750X
ISBN-13: 978-0-393-11826-1, 9780393937503

Exkursion

Kursen avslutas med en veckas
exkursion under sommaren till Island.


Ladda ner Islandsguide Fälthandbok.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00