Jordbävningar

Orienteringskurs – 7.5 hp, kurskod GG1006
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
 

Kursen kommer att ges på onsdagkvällar under VT 2018

En kurs om Jordens struktur, plattektonik, förkastningar, jordbävningar och naturkatastrofer orsakade av jordbävningar (t.ex. tsunamier, jordskred, vulkanutbrott). I kursen ingår en veckas exkursion till Island – ön på gränsen mellan den eurasiska och nordamerikanska plattan.

antagning.se öppnar för sen anmälan 15 december

I varje träff ingår en föreläsning och övningar. Träffen är därför obligatoriska. De börjar kl. 18.00 i De Geersalen vid Institutionen för geologiska vetenskaper (det gröna huset mitt emot T-bana universitetet). Slå Alasdair en signal på mobilen om du inte hittar eller inte kommer in (076 7707699). Vi är klara senast 21.00. Linjal och miniräknare ska tas med till alla föreläsningar.

Dina lärare är Alasdair Skelton, Erik Sturkell, Gabrielle Stockmann, och Elin Tollefsen. Alasdair är professor vid institutionen för geologiska vetenskaper. Erik är professor vid Göteborgs universitet. Gabrielle är lektor på Islands universitet och Elin är doktorand på institutionen. Gabrielle och Elin medverkar på exkursionen. Vår forskning handlar bl. a. om bevakning av grundvattnets kemi i jordbävningsdrabbade regioner. Vi berättar mer under kursens gång...

Vårt schema är (onsdagar):
17/1 Historiska jordbävningar – Alasdair Skelton
24/1 Plattektonik – Alasdair Skelton (kap. 1–4 i kursboken)
31/1 Förkastningar och jordbävningar – Alasdair Skelton (kap. 10 och 11 i kursboken)
7/2 Var ligger epicentrumet och hur kraftig är en jordbävning? – Alasdair Skelton  (kap. 10,11 i kursboken)
14/2 Jordbävningar och tsunamier – Alasdair Skelton
21/2 Jordbävningar och vulkanism  – Otto Hermelin  (kap. 5, A, 6 i kursboken)
28/2 Island – Erik Sturkell (kap. 9 i kursboken)
• Islands geologi från Tertiär till nu
• Krafla vulkanen
• Tilt Measurements
7/3 Att förutsäga jordbävningar – Alasdair Skelton
21/3 Tentamen
30/5 Omtentamen
26/6–1/7 Exkursion till Island (läs mer under "Exkursion" till höger)

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinProf. Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå samt ett intresse för jordbävningar, de processer som är grunden till jordbävningar och hur de påverkar vår värld.

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan 

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Schema

Kursen ges varje år. Under vårterminen 2018 sker undervisning på onsdagkvällar

Schemat för VT18 har uppdaterats (180113.)

Kurslitteratur

Marshak, S., 2014 eller 2015
Earth: Portrait of a Planet – 4e eller 5e upplagan
International Student Edition 

W.W. Norton & Co Inc

ISBN-10: 0-393-11826-6, 039393750X
ISBN-13: 978-0-393-11826-1, 9780393937503

Vi kommer inte att använda Mondo – så ser till att komma till alla föreläsningar för att få tillgång till kursmaterialet!

Exkursion

 En exkursion till norra Island ingår i kursen. Datum för exkursionen är 26 juni–1 juli 2018.

Exkursionens kostnad beräknas
till 5 000:- (exkl. flyg till och från Akureyri, norra Island och en övernattning i Reykjavik på hemresa som du ordnar själv). Du anmäler dig till Elin Tollefsen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) senast 31 januari 2018.


Ladda ner Islandsguide Fälthandbok.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00