Öknar

 

Orienteringskurs – 15 hp, kurskod GG1008
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska

 

En kurs där Du får veta att öknar inte bara är sand och extrem hetta, öknar finns också i polara områden. Du kommer att få kunskap om hur och varför öknar bildas, om ökenlandskapets geologiska utveckling, om problematiken med ökenvandring och öknarnas framtid, samt om hur djur, växter och människan anpassat sig för att överleva i dessa extrema miljöer.

 

Kursansvarig
Otto HermelinOtto Hermelin
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

otto.hermelin[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå men framförallt en nyfikenhet på de regnfattigaste områdena på vår Jord.

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan 

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Schema

Kursen ges under vårterminer med undervisning under ett 10-tal vardagkvällar

Schema uppdaterat 18-02-07

Kurslitteratur

J. Laity, 2008.
Deserts and desert environments.
John Wiley & Sons
ISBN 9781577180333

Kursmaterial

Här kan kursdeltagarna (VT18) ladda ned kursmaterialet efter varje föreläsningstillfälle (lösenordsskyddat):

1. Introduktion: Öknar är så mycket mer än bara sand och extrem hetta

2. Klimat: Vad är det för parametrar som bestämmer vilket klimat ett visst område har?

3. Växter: Anpassningar till ökenklimatet

4. Öknars landformer och jordar

5. Fauna: Djurs anpassningar till ökenklimatet

6. Människan och öknen

7. Öknar och deras utveckling

Här kan du ladda ned en Ordlista som kan vara till hjälp när du läser boken.


En Seminarieuppgift (3hp) ingår i kursen och till sin hjälp har man då boken Global Desert Outlook som du laddar ner här eller direkt från UNEP:

http://www.unep.org/geo/gd

Exkursion

I kursen ingår en exkursion till sydvästra USA där upplever öknar i verkligheten - 2018 år exkursion sker 19-29 september (exklusive resdagar). Här hittar du Info om exkursionen (obs preliminär).

Har man av någon anlendning inte möjlighet att genomföra exkursionen finns det alternativ (se nedan).

Har man inte möjlighet att följa med på exkursionen finns möjligheten att göra en Alternativuppgift.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande) samt inlämnandet av en seminarieuppgift. Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00