Öknar

 

Orienteringskurs – 15 hp, kurskod GG1008
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska

 

En kurs där Du får veta att öknar inte bara är sand och extrem hetta, öknar finns också i polara områden. Du kommer att få kunskap om hur och varför öknar bildas, om ökenlandskapets geologiska utveckling, om problematiken med ökenvandring och öknarnas framtid, samt om hur djur, växter och människan anpassat sig för att överleva i dessa extrema miljöer.

Schemat uppdaterat 2017-01-25 (schemat in kursmaterialet från lektion 1 gäller alltså inte)

 

Kursansvarig
Otto HermelinOtto Hermelin
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

otto.hermelin[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå men framförallt en nyfikenhet på de regnfattigaste områdena på vår Jord.

Vad ”grundläggande behörighet” innebär kan du läsa på Stockholms universitets hemsidan 

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

– Logga in på minastudier.su.se 
– Klicka på "kursregistrering"
– markera den önskad kurs
har du inget konto? klicka på "Aktivera universitetskonto på minastudier.su.se 

Kursplan

Schema

Kursen ges under vårterminer med undervisning under ett 10-tal vardagkvällar.

Schema 2017

(uppdaterat 2017-01-25

 

Kurslitteratur

J. Laity, 2008.
Deserts and desert environments.
John Wiley & Sons
ISBN 9781577180333

Kursmaterial

Exkursion

Exkursionen kommer att ske till sydvästra USA. Här kan du få lite Information om exkursionen.

Och här får du Betalningsinformation.


Här nedan finns infopresentationen från 29 augusti om exkursionen samt en exkursionsguide (båda lösenordsskyddade):

Infopresentation

Exkursionsguide

Har man av någon anledning inte möjlighet att följa med på exkursionen kan man föra en Alternativ uppgift.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande) samt inlämnandet av en seminarieuppgift. Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00