Doktorsexamen

Institutionen för geologiska vetenskaper ger tre forskarutbildningsprogram. Utbildningen avslutas med en filosofie licentiatexamen och/eller en filosofie doktorsexamen i ett av följande tre ämnen:

• Maringeologi
• Geokemi
• Geologi

Ämnesansvariga professorer för de tre programmen är:
Martin Jakobsson – telefon: 08 16 47 19, e-post: martin.jakobsson[at]geo.su.se
Patrick Crill – telefon: 08 16 47 40, e-post: patrick.crill[at]geo.su.se
Alasdair Skelton – telefon: 08 16 47 50, e-post: alasdair.skelton[at]geo.su.se

Även andra forskare på institutionen kan bidra med information. Korta presentationer av lärare/forskare och doktorander finns på: http://www.geo.su.se/personnel

Frågor om ansökningar och annat ställs till studierektorn för den högre utbildningen:
Dr. Eve Arnold
tel:08 674 75 98,
e-post: eve.arnold[at]geo.su.se

Ladda ner PhD handbook (finns bara på engelska; öppnas i nytt fönster)

Antagning till forskarutbildningsprogrammen kan endast ske genom att ansöka till en (eller flera) utlyst(a) doktorandanställning(ar). När du ansöker, följ noga instruktionerna som anges i utlysningen och skicka in dina dokumet senast sista ansökningsdag. 

Om institutionen beslutar lysa ut doktorandanställningar under 2015 gäller följande datum:

Den 15 januari och den 15 september: Tillgängliga anställningar annonseras
Den 15 februari och den 15 oktober: Sista ansökningsdag

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00