Sediment och sedimentära bergarter

Grundutbildning år 2 – 7.5 hp, kurskod GG4120
Start VT period 2
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar klassifikation och kännedom av sedimentära bergarter, sedimentära processer och miljöer, samt sedimentära bergarter och plattektonik.

Kursansvarig
Eve ArnoldEve Arnold
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

eve.arnold[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp geologi eller geovetenskap samt Mineralogi och mineralkemi 7,5 hp (GG4029/GG4037), Mineralogi och petrologi 15 hp (GG4019) eller Mineralogi 7,5 hp (GG4141).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00