Petrogenes och tektonik

Grundutbildning år 3 – 15 hp, kurskod GG5122
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.


Kursen integrerar grundläggande begrepp relaterade till uppkomsten av berg och plattektonik, t ex smältor och uppkomst av malm, metamorfos och strukturella kontroller i samband med särskilda plattektoniska inställningar.

 

Kursansvarig

Victoria PeaseVictoria Pease
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

vicky.pease[at]geo.su.se

Kontor: R429
Kontorstid: onsdagar 10.00–11.00

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp varv minst 60 hp geologi eller geovetenskap, inklusive kurserna Geologi, 30 hp (GG2006), Mineralogi och petrologi, 15 hp (GG4019), Sedimentpetrologi, 5 hp (GG4020/GG4014/GG4144) och Strukturgeologi, 7,5 hp (GG4032/GG4232).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Examination

Slutbetyg på kursen grundas på följande:
Muntlig presentation 10% – den muntliga presentationen, som summerar en specifik tektonisk miljö, bedöms av lärare och studenter. Studentpresentationen fordrar i) en skriven summering (högst 1 A4-sida) av de artiklar som använts; skall lämnas in före den muntliga presentationen, ii) en muntlig presentation som på ett sammanhållet sätt integrerar den kristallina, metamorfa och strukturella utvecklingen av den valda tektoniska miljön, och iii) demonstrerad kunskap och förståelse av läsuppgifterna och under diskussioner. Ett poängsystem används.
Laboratorieövning 40% – laboratorieövningen skall resultera i en skriven rapport som bör demonstrera förståelse av uppgiften och godkänt genomförande. Ett poängsystem används.
Skriftliga tentamina 50% – skriftliga tentamina sker efter varje moment. Ett poängsystem används.


 
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00