Paleoceanografi och paleoklimatologi I

Grundutbildning år 3 – 15 hp, kurskod GG5113
Start HT period 2
Undervisningsspråk: Engelska
 

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar paleoceanografi som forskningsfält, arkiven (marina sediment, stratigrafi och korrelation), cirkulation i luft och hav samt klimat, verktyg och proxyegenskaper som används för att utvinna data från marina sediment, tidsserieanalys, beskrivningar av marina borrkärnor vid IODPs kärnrepositorium i Bremen, samt fallstudier av viktiga övergångar i Jordens ocean-/klimatsystem.

 

Kursansvarig
Helen Coxall, Geological Sciences, photo: Eva DalinHelen Coxall
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

helen.coxall[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp varav minst 60 hp geologi eller geovetenskap, inklusive kurserna Maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder, 7,5 hp (GG4121), alternativt Marina geovetenskapliga undersökningsmetoder, 7,5 hp (GG4021), samt Sediment och sedimentära bergarter, 7,5 hp (GG4020).

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00