Mineralogi och petrologi old

Grundutbildning år 2 – 15 hp, kurskod GG5105
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar mineralkemi och mineralfysik, kristallografi, optisk mikroskopi och klassificering av mineral i vanliga bergarter. Kursen behandlar magmatisk och metamorf petrologi med klassifikation och kännedom av magmatiska och metamorfa bergarter.

Kursansvarig
Iain PitcairnIain Pitcairn
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

iain.pitcairn[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp geologi eller geovetenskap.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00