Mineralogi och petrologi

Grundutbildning år 2 – 7.5 hp, kurskod GG4211
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar mineralkemi, optisk mikroskopi och klassificering av mineral i vanliga bergarter. Kursen behandlar sedimentär, metamorf och magmatisk petrologi med klassifikation och kännedom av vanliga bergarter..

Kursansvarig
Iain PitcairnIain Pitcairn
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

iain.pitcairn[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

30 hp i geologi eller geovetenskap, där kursen Geologi och geofysik, 15 hp (GG2201), alternativt kurserna Tellus I – Geologi, 15 hp (GG2008), Tellus II – Geologi, 12,5 hp (GG4039) och Tellus III – Geologi, 2,5 hp (GG4042), ingår.

Anmälan

görs på: www.antagning.se

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00