Maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder

Grundutbildning år 2 – 7.5 hp, kurskod GG5101
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Kursen behandlar maringeologisk kartering med geofysiska mätmetoder och sedimentprovtagning. I kursen ingår teori, fältmoment med datainsamling, efterföljande databehandling och geologisk utvärdering. Kursen är särskilt fokuserad på kartering av de övre lösa bottensedimenten och bottentopografin genom användandet av akustiska metoder inklusive ekolod, side-scan sonar, och multistråleekolod.

Schemat för HT17 finns under TimeEdit 

Kursansvarig
Martin Jakonsson, Department of Geological SciencesMartin Jakobsson 
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

martin.jakobsson[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap där geologi 30 hp (2006) eller motsvarande ingår alternativt geologi 30 hp (GG2006), matematik för naturvetenskaper 15 hp (MM1007) och kemi för geovetare 15 hp (KZ2003) eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

– Logga in på minastudier.su.se 
– Klicka på "kursregistrering"
– markera den önskad kurs
har du inget konto? klicka på "Aktivera universitetskonto på www.minastudier.su.se 

Kursplan

Schema HT2017

Kurslitteratur

består av aktuella vetenskapliga artiklar.

Examination

En skriftlig tentamen och en skriftlig rapport från fältarbetet.
Se även kursplan.

 

 

 

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00