Magmatisk och metamorf petrologi

Grundutbildning år 2 – 7.5 hp, kurskod GG4212
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar magmatisk och metamorf petrologi med klassificeringen av magmatiska och metamorfa bergarter, kännedom om magmatiska och metamorfa processer och sambanden med plattektoniska processer. I kursen ingår optisk mikroskopi, fasdiagram och fältarbete.

Kursansvarig
Iain PitcairnIain Pitcairn
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

iain.pitcairn[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

37,5 hp i geologi eller geovetenskap, där kurserna Geologi och geofysik, 15 hp, GG2201 (alternativt kurserna Tellus I – Geologi, 15 hp, GG2008, Tellus II – Geologi, 12,5 hp, GG4039, Tellus III – Geologi, 2,5 hp, GG4042) och Mineralogi och petrologi (inkluderande magmatisk och metamorf petrologi) 7,5 hp ingår.

Anmälan

görs på: www.antagning.se

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00