Globala geokemiska cykler

Grundutbildning år 2 – 7.5 hp, kurskod GG4209
Start HT period 2
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar geokemiska kretslopp på global nivå (atmosfär, hydrosfär, litosfär och Jordens inre delar) samt utvecklingen av Jordens kemi och hur de globala geokemiska kretsloppen samverkar och reglerar sammansättningen av atmosfären och oceanerna. Kursen belyser även av människans påverkan.

Kursansvarig
Patric CrillPatrick Crill
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

patrick.crill[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap där Geologi 30 hp (GG2006) eller motsvarande ingår * alternativt Geologi 30 hp (GG2006), Matematik för naturvetenskaper 15 hp (MM1007) och Kemi för geovetare 15 hp (KZ2003) eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00