Geologi och geofysik

Grundutbildning år 1 – 15 hp, kurskod GG2201
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Engelska
 

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Denna kurs ger en introduktion till geologi, kunskaper om Jorden och de geofysiska verktyg vi använder för att undersöka den. Kursen omfattar strukturer och sammansättning av planeten Jorden och hur den har förändrats genom geologisk tid. I kursen ingår en internationell exkursion till Skottland, och en exkursion i Sverige.

 

Kursansvarig
Matt O'Regan, Geological SciencesMatt O'Regan
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

matt.oregan[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

Anmälan

görs på: www.antagning.se

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

 

 

 

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00