Geokemiska fältmetoder

Grundutbildning år 2 – 7.5 hp, kurskod GG5102
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar metoder för undersökning av vatten, gaser och sediment. Speciellt inriktas kursen mot närings-, redox- och pH-kemi i akvatisk miljö där mikroorganismer påverkar de geokemiska processerna. Ett fältmoment med provtagning av vatten och sediment och tillhörande laborationer ingår.

 

Kursansvarig
Volker Brüchert, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinVolker Brüchert
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm


volker.bruchert[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap där geologi 30 hp (GG2006) eller motsvarande ingår. Alternativt geologi 30 hp (GG2006), matematik för naturvetenskaper 15 hp (MM1007) och kemi för geovetare 15 hp (KZ2003) eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00