Miljögeokemi

Grundutbildning år 3 – 15 hp, kurskod GG5121
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Engelska

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar en kombination av teoretiska, experimentella och analytiska metoder och omfattar olika geokemiska frågor med fokus på naturliga och antropogena processer i mark, vatten och sediment.

 

Kursansvarig
Rienk SmittenbergRienk Smittenberg
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm


rienk.smittenberg[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp varav minst 60 hp inom geologi eller geovetenskap, där kurserna Geologi 30 hp (GG2006) och Kemi för geovetare 15 hp (KZ2003) eller motsvarande skall ingå.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00