Digital behandling av geodata

Grundutbildning år 2 – 7.5 hp, kurskod GG5103
Start HT period 2
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Kursen behandlar digital bearbetning och presentation av geologiska, geografiska och geofysiska data. Kursen, där föreläsningar varvas med praktiska övningar, ger kunskaper i digital databearbetning, kartframställning och analys anpassad till dagens geovetenskapliga forskning och näringslivet.

HT17 schema finns att ladda ner nu

 

Kursansvarig
Richard GyllencreutzRichard Gyllencreutz
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

richard.gyllencreutz[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper mmotsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap där Geologi 30 hp (GG2006) eller motsvarande ingår * alternativt Geologi 30 hp (GG2006), Matematik för naturvetenskaper 15 hp (MM1007) och Kemi för geovetare 15 hp (KZ2003) eller motsvarande.

Anmälan

görs på: www.antagning.se 

Registrering

görs på: minastudier.su.se 

Kursplan

Schema 2017


Kursen ges en gång per år (höstterminen).

Kurslitteratur

Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S., 2011. An Introduction to Geographical Information Systems, 4th edition, 496 pages. ISBN: 0-27372-259-X

Examination

Skriftlig tentamen och rapport (likvärdiga).

Se även kursplan.

 

 

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00