Kandidatexamen i geologi, geokemi och geofysik 180 hp

Campusprogrammet i geologi, geokemi och geofysik organiseras av Institutionen för geologiska vetenskaper.

Geologi, geokemi och geofysik omfattar läran om Jordens uppbyggnad och utveckling samt de kemiska och fysiska processer som omformar Jorden, dess klimat, hav och miljö vilka tillsammans lägger grunden för livet på Jorden.
Du läser kurser om geologins grunder, om Jordens byggstenar som mineral, bergarter och olika livsformer, om havens utveckling, samt om storskaliga processer som plattektonik, bergskedjeveckning, vulkanism och jordbävningar. Det ingår även kurser om Jordens kemiska uppbyggnad och de kemiska kretslopp som ligger till grund för klimatförändringar. Fördjupningskurser och självständiga arbete finns inom institutionens forskningsområden: maringeologi, geokemi eller klassisk geologi.
Geologi, geokemi och geofysik är ämnen som man måste se i verkligheten och känna på. Därför varvas de teoretiska studierna med exkursioner, fältstudier, laborationer, och praktik. Förutom att vår utbildning är forskningsförberedande har du som geolog, geokemist eller geofysiker en nationell såväl som internationell arbetsmarknad att se fram emot. Idag är byggnads- och anläggningsbranschen, gruv- och prospekteringsföretag samt miljösektorn stora arbetsgivare. Geologer, geokemister och geofysiker finns också inom oljeindustrin, offshore-branschen, konsultfirmor, länsstyrelser, kommuner, universitet och statliga myndigheter som t.ex. Sveriges Geologiska undersökning och Sjöfartsverket. Arbetsmarknaden innefattar både den terrestra och marina sektorn. Vårt kandidatprogram i geologi, geokemi och geofysik 180 hp har geologiska vetenskaper som huvudämne. Undervisningen sker främst på engelska men även på svenska.

Särskild behörighet
Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

Länk till ansökan

År Termin Period kurser
1 HT P1 Geologi och geofysik 15 hp
P2
P3 Naturgeografi 15 hp
P4
VT P5 Kvantitativa metoder i geovetenskap 7.5 hp
P6 Statistiska metoder i geovetenskap 7.5 hp
P7 Geokemins grunder 7.5 hp
P8 Geokemi i fält och laboratoriet 7.5 hp
 
2 HT P1 Maringeofysiska karteringmetoder 7.5 hp
P2 Sedimentära system 7.5 hp
P3 Globala geokemiska cykler 7.5 hp
P4 Digital behandling av maringeofysiska data 7.5 hp
VT P5 Mineralogi och petrologi 7.5 hp
P6 Magmatisk och Metamorf Petrologi 7.5 hp
P7 Strukturgeologi och kartering 7.5 hp
P8 Geokemisk modellering 7.5 hp
 
3 HT P1 Miljögeokemi 15 hp
P2
P3 Maringeologi 15 hp
P4
VT P5 Petrogenes och tektonik 15 hp
P6
P7 Självständigt arbete inom geologi, geokemi eller geofysik 15/30 hp
P8
 
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00