Kandidatexamen i Geologi 180hp

Campusprogrammet i Geologi börjar (år 1) med en bred introduktion till geologi (Den dynamiska Jorden, Den fasta jorden och dess material, Jordens historia) och omfattar även fältstudier i Sverige och Skottland. Geologi är starkt sammanflätad med andra basvetenskaper. Vårterminen under år 1 ägnas därför åt studier i Matematik för naturvetare och Kemi för geovetare. Kurserna under år 2 och 3 är tematiskt arrangerade inom fyra områden: Geofysik och geokemi, Geologi, Geokemi, samt Maringeologi. År 3 avslutas med ett individuellt projektarbete (15–30 hp).
 

Särskild behörighet
Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

Länk till ansökan

År Termin Period Tema Kurser
1 HT P1 Introduktion Geologi 30 hp
Jordens dynamik, material och historia
P2
P3
P4
VT P5 Matematik och kemi Matematik för naturvetenskaper
15hp (på Matematiska inst.)
Kemi för geovetare
15hp (på kemisektionen)
P6
P7
P8
 
2 HT P1 Geofysik & geokemi Maringeofysiska karteringsmetoder 7.5 hp
P2 Geokemiska fältmetoder 7.5 hp
P3 Digital behandling av geodata 7.5 hp
P4 Globala geokemiska cykler 7.5 hp
VT P5 Geologi Mineralogi och petrologi 15 hp
P6
P7 Sediment och sedimentära bergarter 7.5 hp Geokemi I 15 hp
P8 Strukturgeologi 7.5 hp
 
3 HT P1 Geokemi *Miljögeokemi 15hp
P2
P3 Marin Geologi *Paleoceanografi och paleoklimatologi I 15 hp
P4
VT P5 Geologi *Petrogenes och tektonik 15 hp
P6
P7 – Självständigt arbete i geokemi 15/30 hp
– Självständigt arbete i geologi 15/30 hp
– Självständigt arbete i maringeologi 15/30 hp
P8
 
Klicka på varje kurs för mer information.
 
 

*Klicka här för fler alternativ

Alternativ under år 3 av kandidatexamina program i geologi: År 3 i geologi utbildningen avslutas med ett individuellt projektarbete som omfattar 15 eller 30 hp. Institutionen erbjuder tre kurser under årskurs 3, före det individuella projektarbetet. Det rekommenderas att studenterna följer programplanen för att få en så bred som möjligt grundutbildning i geologi. Rekommendationen är därför att ta två av kurserna om du väljer en 30 hp projektarbete, och alla tre kurser om du väljer en 15 hp projektarbete. Särskilda förkunskapskrav gäller för var och en av de tre kurserna som ges under år 3 (se kursplan för respektive kurs). Men det finns också anda valbara kurser. För att veta mera om dessa andra alternativ, kontakta Studievägledare Elisabeth Däcker - elisabeth.dacker @ geo.su.se eller studierektor för grundutbildning, Otto Hermelin – otto.hermelin[at]geo.su.se.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00