Kandidatexamen i Geovetenskap 180hp (HT 2017)

Campusprogrammet i Geovetenskap organiseras tillsammans med Institutionen för naturgeografi .

Start HT 2017

 

Särskild behörighet
Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

 

År Termin Period Kurser
1 HT P1 Geologi och geofysik 15 hp
P2
P3 Naturgeografi 15 hp
P4
VT P5 Kvantitativa metoder i geovetenskap 7.5 hp 
P6 Statistiska metoder i geovetenskap 7.5 hp
P7 Geokemins grunder 7.5 hp
P8 Kvartärgeologi 7.5 hp
 
2 HT P1 Maringeofysiska karteringsmetoder 7.5 hp
P2 Geografiska informationssystem (GIS) 7.5 hp
P3 Globala geokemiska cykler 7.5 hp
P4 Hydrologi och vattenresurser 7.5 hp
VT P5 Mineralogi och petrologi 7.5 hp
P6 Naturgeografiskt projektarbete 7.5 hp
P7 Strukturgeologi och kartering 7.5 hp
P8 Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi 7.5 hp
 
3 HT P1 Valfria kurser 30 hp
P2
P3
P4
VT P5 Vetenskaplighet och självständigt arbete 15/30 hp
P6
P7
P8
 
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00