Kandidatexamen i Geovetenskap 180hp

Campusprogrammet i Geovetenskap organiseras tillsammans med Institutionen för naturgeografi . Programmet börjer år 1 med bred introduktion till geologi (höst) och fortsätter (vår) med en motsvarande bred introduktion till naturgeografi. Under år 2 och 3 kan studenten välja mellan ett antal kurser som ges av de två institutionerna. Några av kurserna har särskilda förkunskapskrav (se länkar till programmets kurser). Programmet avslutar med ett individuellt projektarbete (15–30 hp) vid någon av de två institutionerna.
 

Särskild behörighet
Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

Länk till ansökan

År Termin Period Kurser
1 HT P1 Geologi 30 hp
P2
P3
P4
VT P5 Naturgeografi och kvartärgeologi 30 hp (på NG)
P6
P7
P8
 
2 HT P1 Klimat och samhälle
15 hp (på NG) 
Maringeofysiska karteringsmetoder
7.5 hp
P2 Geokemiska fältmetoder
7.5 hp
P3 Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys 15 hp eller
Hydrologi och hydrogeologi
15 hp (på NG) 
Digital behandling av geodata 7.5 hp
P4 Globala geokemiska cykler
7.5 hp
VT P5 GIS och fjärranalys
15 hp (på NG) 
Mineralogi och petrologi 7.5 hp
P8 Magmatisk och metamorf petrologi 7.5 hp
P7 Tillämpade markundersökningar
15 hp (på NG) 
Sediment och sedimentära bergarter 7.5 hp
P8 Strukturgeologi 7.5 hp
 
3 HT P1 Fristående kurser
15–30 hp (på NG) 
*Miljögeokemi
15 hp
P2
P3 *Paleoceanografi och paleoklimatologi I 15 hp
P4
VT P5 Naturgeografi och kvartärgeologi – ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik
15 hp (på NG) 
*Petrogenes och tektonik 15 hp
P6
P7 Projektarbete 15/30 hp (på NG) 
– Självständigt arbete i geokemi 15/30 hp
– Självständigt arbete i geologi 15/30 hp
– Självständigt arbete i maringeologi 15/30 hp
P8
 
Klicka på varje kurs för mer information.
 
 

*Klicka här för fler alternativ

Alternativ under år 3 av kandidatexamina program i geovetenskap: År 3 i geovetenskap utbildningen avslutas med ett individuellt projektarbete som omfattar 15 eller 30 hp. Institutionen erbjuder tre kurser under årskurs 3, före det individuella projektarbetet. Det rekommenderas att studenterna följer programplanen för att få en så bred som möjligt grundutbildning i geovetenskap. Rekommendationen är därför att ta två av kurserna om du väljer en 30 hp projektarbete, och alla tre kurser om du väljer en 15 hp projektarbete. Särskilda förkunskapskrav gäller för var och en av de tre kurserna som ges under år 3 (se kursplan för respektive kurs). Men det finns också anda valbara kurser. För att veta mera om dessa andra alternativ, kontakta Studievägledare Elisabeth Däcker – Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller studierektor för grundutbildning, Otto Hermelin – otto.hermelin[at]geo.su.se.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00