Campusbaserad kandidatexamina

Grundutbildningen i Geologi, geokemi och geofysik och Geovetenskap har som mål att leda fram till en Kandidatexamen (180 högskolepoäng − hp) via tre skilda program.

Programmet för Geologi, geokemi och geofysik med studier vid Stockholms universitets campus i Frescati organiseras av Institutionen för geologiska vetenskaper
Länk till ansökan
 

Programmet för Geologi med studier vid Stockholms universitets campus i Frescati organiseras av Institutionen för geologiska vetenskaper
Länk till ansökan
 

Programmet för Geovetenskap med studier vid Stockholms universitets campus i Frescati organiseras av Institutionen för naturgeografi . Första året är gemensamt för alla studenter. Institutionen för geologiska vetenskaper bidrar med kurser till programmet. Under år 2 och 3 erbjuder de två institutionerna ett stort utbud av möjliga kombinationer av valbara och valfria kurser.
Länk till ansökan 

Särskild behörighet
Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

 

 
     
 
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00